GoPro i 3D

Skoluppgift.

Uppgiften var att fotografera ett objekt som sedan skulle återskapas i 3D-programmet Cinema 4D. Objektet skulle sedan placeras in på en fotad bakgrund.

Jag valde att fotografera och återskapa en GoPro med tillhörande skal och stöd. Det var lite trixigt att få till alla detaljer, materialet och ljuset, men överlag är jag nöjd med tanke på den korta tid vi hade i kursen.

Här nedan syns de olika stegen genom processen.