HJS- Vansbro OK

Examensarbete, skarpt uppdrag.

Uppgift: Jag fick i uppdrag att skapa en ny webbplats till HJS-Vansbro OK, som är en orienteringsklubb i Vansbro. Klubben hade som önskemål att bryta sig ur IdrottOnlines struktur (där dåvarande webbplats låg) och bygga upp en ny webbplats på annan plattform för större möjlighet att anpassa sidan själva.

Research: För att lösa uppdraget gjordes ingående research på vad som krävdes för att få en mer användarvänlig webbplats. Tre enkäter skickades ut under arbetets gång för att få respons från medlemmarna.

Lösning: Jag valde att skapa den nya webbplatsen i WordPress. Fokus skulle ligga på nyheter och träningsinformation, vilket framkom i en av enkäterna. 

Enheter: Jag valde att använda WordPress då det är det öppna CMS som används mest i Sverige idag. Samt att jag ville inhämta ny kunskap om WordPress och lära mig mer om det. Två flugor i en smäll helt enkelt!

Här ovan visas skisser på olika idéer på hur webbplatsen skulle kunna se ut.

Här ovan syns startsidan på webbplatsen. Till höger visas föreningssidan, om föreningen samt arrangemangssidan.

Här ovan visas träningssidan och ungdomssidan på mobilen, samt föreningssidan på läsplatta.

Här nedan visas skisser på olika idéer på hur webbplatsen skulle kunna se ut.

Här nedan visas startsidan, föreningssidan, om föreningen samt arrangemangssidan på webbplatsen sett på en datorskärm.

Här nedan visas träningssidan och ungdomssidan på mobilen, samt föreningssidan på läsplatta.