Profilprogram

Skoluppgift.

Uppgiften var att skapa ett profilprogram till ett verkligt eller fiktivt företag.

Jag valde att skapa till det fiktiva företaget GrönEl som är ett företag som säljer el helt enkelt. Logotypen hade jag redan gjort i samband med en annan kurs, men där den blivit oanvänd. Så jag tyckte den passade bra in i detta sammanhang istället.