Bildretusch

Skoluppgift, bildretusch.

Uppgift:

Uppgiften var att fotografera samt retuschera en produkt. Temat att förhålla sig till var övernaturligt.

Lösning:

Jag valde äpple som min produkt. Ett äpple kan ju både vara gott och ont beroende på synsätt. I sagorna är det ofta giftigt medan det i verkliga livet är nyttigt. Jag tyckte därför att ett svävande äpple kunde symbolisera bägge, med en fri tolkning för betraktaren.